Zoeken

Terugroepactie LiveWire S2 Del Mar: aandrijflijn kan stilvallen

4 maart 2024
LiveWire heeft een terugroepactie uitgerold voor de S2 Del Mar. Als gevolg van een fout in de VSC (Vehicle Supervisory Controller) software kan een uitschakeling van de aandrijflijn worden gestart, waardoor de motor stilvalt.

Op 15 December 2023 ontving LiveWire, de elektrische dochteronderneming van Harley-Davidson, een eerste melding van een S2 Del Mar die tijdens het rijden onverwacht was stilgevallen, waarop door de TSC Technical Subcommittee op 22 januari 2024 een onderzoek werd gestart. Tijdens dat onderzoek werden nog twee aanvullende meldingen geïdentificeerd die mogelijk verband hielden met de VSC. 

De TSC concludeerde op 2 februari dat de oorzaak inderdaad verband hield met de software van de VSC. Wanneer interne software-spanningdrempels worden overschreden, wordt de uitschakeling van de aandrijflijn geïnitieerd, zonder dat de rijder een indicatie krijgt voordat de uitschakelingsprocedure wordt gestart. 

Tijdens het rijden kan de motor mogelijk niet opnieuw worden gestart. Onverwacht verlies van aandrijving tijdens het rijden zonder de mogelijkheid om opnieuw te starten, kan het risico op een ongeval vergroten. 

Op 6 februari 2024 heeft LiveWire een Firmware Over the Air (FOTA) update gelanceerd om een nieuwe kalibratie te bieden die dit probleem oplost en sommige motorfietsen in de terugroep-populatie zijn al bijgewerkt. Eigenaren zullen via de post worden geïnformeerd en worden verzocht om contact op te nemen met de dealer, waar de nieuwe software zal worden geïnstalleerd.