Zoeken

BMW roept R 18 terug: reflector koplamp kan losraken

22 januari 2024
BMW heeft een terugroepactie uitgerold voor de R 18, R 18 B en R 18 Transcontinental. De ophangpunten van de reflector van het dimlicht kunnen door trillingen beschadigen en eventueel breken.

De terugroepactie van BMW heeft betrekking op de koplamp. Een of meerdere ophangpunten om het bovenste en onderste deel van de reflector in de koplamp vast te zetten kunnen beschadigen of breken. Als alle ophangpunten afbreken, kan de reflector uit positie raken, waardoor de lichtbundel van vorm en richting kan veranderen. 

Een losgeraakte reflector zou kunnen opvallen door een ratelend geluid vanuit de koplamp, een trillend dimlicht en/of een verschoven lichtbundel. Onvoldoende verlichting zou in een worst case scenario tot een crash kunnen leiden. 

Wat is er aan de hand?

Op 17 oktober 2023 werd het BMW duidelijk dat er meerdere klachten waren van klanten waarbij de reflector in de koplamp los zat, waarna een onderzoek werd gestart. De onderdelen werden voor onderzoek naar de fabriek gestuurd en er werd contact opgenomen met de toeleverancier van de koplamp. 

Een eerste analyse duidde op schade als gevolg van trillingen, waarna de testprocedure en performance parameters van het ontwikkelingstraject werden onderzocht. Uit deze analyse bleek dat de trillingen van de R 18 modellen tijdens het rijden in de praktijk afweken van de profielen die in de ontwikkelingsfase waren gebruikt. 

Parallel aan het onderzoek werd ook de data vanuit de markt geanalyseerd. Daaruit bleek dat tussen mei 2022 en december 2023 BMW Motorrad ongeveer 8 klachten van klanten, 72 garantieclaims en 68 rapporten van dealers gerelateerd aan de issue had ontvangen. 

De terugroepactie betreft de R 18, R 18 B en R 18 Transontinental uit de jaren 2021-2024, welke zijn geproduceerd tussen 24 maart 2021 en 28 december 2023. Getroffen klanten zullen door BMW worden geïnformeerd, aan een oplossing wordt nog gewerkt.