Zoeken

OM: Gemeenten geen ruimere bevoegdheid flitspalen

29 april 2024
Het Openbaar Ministerie wil niet dat gemeenten ruimere bevoegdheid krijgen voor het plaatsen van flitspalen. "Het verkeer wordt niet veiliger door Nederland vol te hangen met flitskasten", zegt hoofdofficier van het OM-Verkeerspakket Liesbeth Schuijer in het AD, waar ze voor het eerst reageert op de brandbrief van de vier grootste gemeenten Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag, ook bekend als de G4.

 

De G4 deed vorige maand een beroep op uitgebreidere bevoegdheden met betrekking tot verkeersregulering. Hoewel het aantal flitspalen de komende tijd zal toenemen, willen de G4-steden effectiever kunnen optreden tegen overtredingen zoals te hard rijden. Ze stellen dat ze alleen effectief kunnen handhaven als ze zelf kunnen beslissen waar flitspalen geplaatst worden.

Op dit moment wordt de handhaving van verkeersregels, inclusief flitspalen, centraal geregeld door het OM. Instanties van het Rijk, zoals de politie, voeren dit beleid uit en zijn daarvoor verantwoordelijk. Het OM wenst deze centrale rol te behouden.

Echter, het OM deelt ook de opvatting dat het plaatsen van meer flitspalen niet per se leidt tot een veiliger verkeer. Volgens Schuijer is handhaving via flitspalen slechts een laatste redmiddel. Ze benadrukt dat campagnes gericht op gedragsverandering van bestuurders en aanpassingen aan de infrastructuur veel effectiever zijn.

Schuijer legt uit dat het plaatsen van flitspalen een complex proces is dat aan verschillende technische eisen moet voldoen, zoals goede zichtlijnen voor kwalitatieve foto's. Ook wordt er gekeken naar de weginrichting en het risiconiveau van een locatie, waarbij overleg met de gemeente cruciaal is om tot een geschikte locatie te komen.

Hoewel Schuijer erkent dat gemeenten vaak het beste weten waar gevaarlijke punten zich bevinden, benadrukt ze dat er altijd overleg plaatsvindt over de locatie van flitspalen. Gemeenten worden ook betrokken bij de analyse van risicofactoren op deze locaties, wat hen een belangrijke informatiebron maakt voor het OM.

Hoewel de gemeente Tilburg niet tot de G4 behoort, heeft ze herhaaldelijk verzocht om nieuwe flitspalen, die tot nu toe altijd zijn afgewezen. Schuijer suggereert echter dat dit in de uitbreiding van handhavingsmogelijkheden wellicht zal verbeteren. Ze stelt dat het aanbod vrij uitgebreid is en dat er momenteel een inventarisatie plaatsvindt, waardoor in 2026 op veel meer locaties gehandhaafd kan worden dan nu het geval is. Bovendien zullen veel van deze locaties tegemoetkomen aan de wensen van de gemeenten.

Foto's: https://depositphotos.com/nl/