Zoeken

Wat wordt de motor van de toekomst?

Accu's, verbrandingsmotoren of waterstof?

25 oktober 2021
Onlangs presenteerde Kawasaki de plannen voor de toekomst. Daarbij concentreert het Japanse merk zich op voertuigen die CO2-neutraal rijden. Er staan elektrische en hybride motoren op stapel. Ook brandstofcellen en synthetische brandstoffen worden genoemd, terwijl andere merken ook diverse opties overwegen. Men lijkt dus nog niet overtuigd van de EV.

Hoewel er nog steeds klimaat-ontkenners zijn staat het voor de meeste mensen als een paal boven de stijgende waterlijn dat de aarde opwarmt, de poolkappen smelten en het klimaat uit balans is. Afgezien daarvan zijn we de beschikbare voorraden aardolie in een rap tempo op aan het maken. Met nieuwe technieken als Enhanced Oil Recovery kunnen bronnen wel verder worden leeggezogen en er is ook nog een heleboel aardgas, waar je via Gas-To-Liquid ook benzine of diesel kunt maken. In principe zouden we daarmee nog wel tientallen jaren vooruit kunnen. De vraag is of je dat moet willen, gezien de opwarming van de aarde. En tientallen jaren zijn ook zo voorbij.

IJstijden

Dat de aarde opwarmt, kun je meten. Het is een feit. Of dat door de mens komt, kun je je afvragen. Er zijn ijstijden gekomen en gegaan. De ijskappen reikten tot aan Nijmegen en zijn gesmolten, lang voor de homo sapiens leerde een vuurtje te stoken. Variaties in temperatuur horen bij de natuur. Bovendien is slechts 4% van de uitgestoten CO2 “man-made”. 60% daarvan wordt door industrie en elektriciteitscentrales uitgestoten. Van alle CO2 uit fossiele brandstoffen wordt 20% door het transport veroorzaakt, dus auto's, vrachtvervoer, schepen en vliegtuigen samen. Toch stelt 99% van de mensen die ervoor geleerd hebben dat die 4% genoeg is om het evenwicht te verstoren en dat we alternatieven moeten zoeken. Om de effecten van global warming te beperken tot 2° Celsius in het jaar 2100, moet de CO2-concentratie in de atmosfeer in elk geval onder de 450 ppm-equivalent blijven. Daarvoor moet de uitstoot van CO2 in het jaar 2030 met 55% zijn teruggebracht ten opzichte van 1990, de uitstoot moet in 2050 helemaal 0 zijn. 

Door: Peter Aansorgh