Zoeken

Harley legt productie en verscheping 2 weken stil

19 mei 2022
Harley-Davidson heeft de productie en verscheping van alle motoren voor twee weken stilgelegd, vanwege een probleem met een onderdeel van een toeleverancier. De productie is op 18 mei stilgelegd, daags nadat Harley over het probleem door de toeleverancier was geïnformeerd.

 

In een kort statement van 19 mei zegt Harley-Davidson op 18 mei de beslissing te hebben genomen om de assemblage en verscheping van alle motoren, exclusief LiveWire, voor een periode van twee weken stil te leggen. 

De beslissing is volgens Harley uit "grote voorzichtigheid" genomen, gebaseerd op informatie die op dinsdag door een toeleverancier aan Harley is verstrekt over een kwestie van naleving van de regelgeving met betrekking tot het onderdeel van de leverancier.

Wat kunnen we hier uit afleiden? Het feit dat niet alleen de productie, maar ook de verscheping van motoren is stilgelegd duidt erop dat het onderdeel al bij assemblage is gebruikt. Of het ook in motoren zit die al zijn verscheept wordt niet over gesproken, maar het is zeker niet ondenkbaar dat dat inderdaad zo is en dat Harley in de nabije toekomst een grote terugroepactie uit gaat rollen.

In het persbericht zegt Harley over het onderdeel dat het een kwestie is van "naleving van de regelgeving", wat doet vermoeden dat het meer een wettelijk probleem is dan dat het onderdeel niet aan de specificaties of kwaliteitseisen zou voldoen. Dat zou het ook niet ondenkbaar maken dat het probleem zich tot een specifieke markt (bijvoorbeeld enkel de VS) beperkt.

Vooralsnog verwacht Harley dat de productie slechts twee weken hoeft worden stilgelegd, wat de toeleverancier voldoende tijd zou moeten geven om een nieuwe batch van het onderdeel te produceren en uit te leveren, maar het is niet ondenkbaar dat het langer duurt wanneer het onderdeel niet binnen twee weken kan worden uitgeleverd. Ook is niet duidelijk hoe lang het gaat duren voordat de reeds geassembleerde motoren mogen worden uitgeleverd.