Zoeken

Europees Parlement: verkoop verbrandingsmotoren vanaf 2035 in de ban

13 juni 2022
De definitieve wettekst moet nog worden uitgewerkt en ondertekend, maar de kogel is door de kerk. Het Europese parlement heeft gestemd om verbrandingsmotoren vanaf 2035 volledig in de ban te doen... voor auto's en busjes. Wanneer dat ook voor motorfietsen gaat gelden is niet bekend.

Dat in de hele CO2 discussie het probleem niet zozeer in de verbrandingsmotor zit, maar in fossiele brandstoffen - ook met zogenaamde e-fuels is er sprake van 0% CO2 uitstoot - wil er bij de (olie)domme parlementariërs in het Europees parlement maar niet in. Evenals dat energiemaatschappijen nu al vol op de rem hebben getrapt omdat het energienetwerk zwaar is overbelast.

En dus is het plan van de door Frans Timmermans geleide Commissie aangenomen dat per 2035 de verkoop van auto's en busjes met een verbrandingsmotor verbiedt.

Vorige week woensdag werd in het EP over de kwestie gestemd, 339 stemden voor, 249 tegen en 24 onthielden zich van een stem. De wetgeving is een belangrijk onderdeel van het Fit for 55 pakket en schrijft voor dat autofabrikanten hun emissiegemiddelden voor het hele wagenpark vanaf 2035 met 100% moeten verlagen, met tussentijdse stappen in 2025 en 2030.

Met het besluit houdt het Europees Parlement vast aan de oorspronkelijke datum van uitfasering van de Commissie in 2025. De definitieve tekst moet nu in overleg met de Raad worden uitgewerkt. De ministers van Milieu zullen hun versie van de wetgeving op 28 juni op een top in Luxemburg ondertekenen. 

Een alternatief amendement dat door de Europese Volkspartij in de plenaire vergadering werd ingediend, zou de emissiereductie doelstelling voor 2035 op 90 procent hebben gesteld zonder een duidelijke einddatum van de verbrandingsmotor, maar dat werd verworpen. Het plan zou de voortzetting van de verkoop van een beperkt aantal voertuigen met verbrandingsmotor mogelijk hebben gemaakt, maar werd fel bestreden door groene partijen.

Hoewel in de nu aangenomen wetgeving alleen specifiek auto's en busjes worden genoemd, wil dat niet zeggen dat motorfietsen de dans zullen ontspringen. Het zal eerder de vraag zijn wanneer, dan of de verbrandingsmotor bij motorfietsen wordt uitgefaseerd.