Zoeken

De Meije bij Bodegraven weer open, MAG wint rechtzaak

2 november 2023
Goed nieuws: in een door de MAG aangespannen zaak tegen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is de motorweekendafsluiting van de Meije bij Bodegraven door de bestuursrechter ongedaan gemaakt.

In 2022 tekende de MAG in Bodegraven-Reeuwijk bezwaar aan tegen de motorweekendafsluiting van de Meije, een smalle kronkelweg langs het gelijknamige veenriviertje. 

Er zou sprake zijn van hinder door geluid, maar metingen ontbraken. Er zou sprake zijn van onveiligheid door motorrijders, maar ongelukken met motorrijders vonden er niet plaats. 

Ook zou er zou sprake zijn van snel optrekken en grote snelheidsverschillen, maar de weg is daar domweg te kronkelig voor: als je even aan je gas draait ben je al bij de volgende blinde bocht. 

Tot slot stelde de gemeente dat er sprake zou zijn van aantasting van het karakter van de weg en het daaraan grenzende stiltegebied, maar dat zou dan toch ook gelden voor al die auto’s die er rijden? Toch werden de bezwaren van de MAG door de adviescommissie van tafel geveegd.

De MAG nam daar geen genoegen mee. Eind oktober besloot de bestuursrechter in het voordeel van de motorrijdersorganisatie. De gemeente had het verkeersbesluit onvoldoende onderbouwd, oordeelde de rechter. Zo waren er geen geluidsmetingen of observaties uitgevoerd, en een wel uitgevoerde bewonersenquête bood onvoldoende basis voor conclusies. 

Ook stelde de rechter dat de aanwezigheid van een weg voor gemotoriseerd verkeer sowieso op gespannen voet staat met een aan die weg grenzend stiltegebied. De MAG gaf daarbij aan dat het gemiddelde aantal van 112 motoren per weekenddag moeilijk voor meer aantasting zou kunnen zorgen dan het aantal passerende auto’s, dat een factor tien hoger is.

Het deel van de Meije dat onder Bodegraven valt loopt van de Kerkweg tot de Hazekade. De motorweekendafsluiting van het andere deel van de Meije geldt nog wel. Met de uitspraak van de bestuursrechter beschikt de MAG over nieuwe munitie om ook dat deel aan te pakken én om andere wegafsluitingen ongedaan te maken. Een zaak daarover loopt al.

Foto's: MAG