Zoeken

MotoGP doet fossiele brandstof in de ban

25 november 2021
De MotoGP gaat overstappen op duurzame brandstof. Vanaf 2027 zijn fossiele brandstoffen verbannen in alle drie de raceklassen MotoGP, Moto2 en Moto3, zo heeft Dorna aangekondigd.

"Met een unieke positie als een van 's werelds populairste en technisch geavanceerde sporten is de MotoGP een racend laboratorium dat wordt gedreven door innovatie en ontwikkeling", beargumenteert Dorna als reden waarom de komende vijf jaar de overstap van fossiele naar duurzame brandstoffen wordt gemaakt. 

Als je naar de cijfers kijkt lijkt dat een logische stap. Per jaar worden er wereldwijd zo'n 60 miljoen tweewielers verkocht, in totaal rijden er meer dan twee miljard motoren op deze planeet. Deels als transportmiddel om van a naar b te gaan, maar in veel landen ook gewoon voor de lol. 

Dorna ziet nu een vitale rol in de MotoGP om de transitie van fossiele naar duurzame brandstoffen te gaan pushen. Door in de MotoGP fossiele brandstoffen in de ban te doen zullen de fabrikanten hun racers op duurzame brandstoffen moeten gaan aanpassen en eenmaal die techniek in huis kan dat ook bij productiemotoren worden toegepast, waardoor de verbrandingsmotor zoals we die kennen een nieuwe toekomst krijgt en niet naar de musea zal worden verbannen. 

In het door Dorna aangekondigde stappenplan is vastgelegd dat tegen 2024 de brandstof in alle MotoGP raceklassen minimaal voor 40% een niet-fossiele oorsprong moet hebben, tegen 2027 moet dat 100% zijn. 

In de MotoGP zullen deze brandstoffen worden ontwikkeld en getest, waarbij elke fabrikant samenwerkt met zijn leverancier om zijn eigen brandstof te ontwikkelen. De ontwikkeling van meerdere brandstoffen zal ervoor zorgen dat de technologie en kennis de motorfietsen en brandstofpompen op straat zullen bereiken. 

Deze 'brandstoffen van de toekomst' zullen kunnen worden gebruikt in een standaard verbrandingsmotor en worden ofwel in het laboratorium gemaakt, gebruikmakend van componenten afkomstig van een koolstof-afvangsysteem, ofwel afgeleid van gemeentelijk afval of non-food biomassa, waardoor aanzienlijke besparingen worden bereikt in broeikasgasemissies ten opzichte van fossiele benzine. 

Bovendien zullen brandstofleveranciers geleidelijk het gebruik van hernieuwbare energie bij de productie van hun brandstof invoeren.

De Moto2 en Moto3 klassen worden nog steeds geleverd door één brandstofleverancier en zullen in 2024 ook een gedeeltelijk duurzame brandstof introduceren. Beide klassen zullen in 2027 overgaan op 100% duurzame brandstof, naast de MotoGP.

Jorge Viegas, FIM-president: 
"Ik ben echt trots op deze aankondiging, na vele maanden en zelfs jaren van onderhandelingen met benzinebedrijven en fabrikanten hebben we een overeenkomst bereikt. Dit zal de MotoGP in staat stellen om de leider te zijn in deze echte revolutie voor duurzaamheid.

"We willen alle motorfabrikanten echt de weg wijzen dat het mogelijk is om het plezier te hebben dat we allemaal leuk vinden, maar met duurzame brandstoffen. We hopen tegen 2027 volledig koolstofneutrale brandstoffen in onze competities te hebben, het voortouw te nemen en te laten zien dat, zelfs als het racen een klein deel van de uitstoot is, we de leiders van deze verandering moeten zijn; de weg wijzen. Bedankt aan alle belanghebbenden voor de onderhandelingen, nu kunnen we eindelijk het goede nieuws aankondigen."


Carmelo Ezpeleta, CEO van Dorna Sports: 
"We zijn erg trots om deze ongelooflijke nieuwe onderneming aan te kondigen en we willen de FIM, MSMA, IRTA, onze fabrikanten en brandstofleveranciers bedanken voor hun ondubbelzinnige steun bij deze baanbrekende stap naar een meer duurzame wereld. Samen racend zal MotoGP een drijvende kracht zijn voor wereldwijde verandering en meer duurzaamheid.

"Motorfietsen zijn een essentiële aanwinst voor de samenleving, waardoor tweewielige voertuigen een cruciaal onderdeel van de oplossing zijn. Duurzame brandstoffen zijn de sleutel tot het creëren van een haalbare en levensvatbare weg naar een milieuvriendelijkere wereld, met gevolgen voor miljarden mensen, en met een aantal verschillende brandstoffabrikanten die zich hiervoor inzetten, is een wereldwijde impact gegarandeerd. Dank aan alle partijen die dit mogelijk hebben gemaakt."