Zoeken

Ook motorrijlessen verboden tot 6 april

26 maart 2020
Bij het CBR konden ze ons geen antwoord geven, maar inmiddels is het wel duidelijk. Als gevolg van de aanvullende maatregelen van 23 maart in de strijd tegen het coronavirus zijn ook motorrijlessen tot 6 april verboden.

Ondanks dat het er zwart op wit stond was er veel onduidelijkheid over de aanvullende maatregelen van 23 maart. "Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen wordt verboden, dat geldt ook voor rijinstructeurs. Toch rijles geven kan een boete opleveren. De maatregel geldt in ieder geval tot en met 6 april." 

Helder op papier, maar het leidde wel tot vragen. Wel of niet lesgeven? Er heerste veel onenigheid in de rijschoolsector. De aanbevolen onderlinge afstand van anderhalve meter kan in de auto niet worden gewaarborgd, maar een verbod op rijles geven kwam er niet. 

In een eerdere richtlijn stond dat rijles geven was toegestaan, mits er zoveel mogelijk maatregelen werden genomen om besmetting te voorkomen. Afgelopen maandag werden nieuwe maatregelen aangekondigd. In de persconferentie werden kappers en nagelstylisten genoemd, zij moesten de deuren sluiten. 

De aanvullende maatregelen staan inmiddels op papier en zijn gisteravond gepubliceerd. (https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/nieuws/2020/03/24/aanvullende-maatregelen-23-maart) Daarin staat het luid en duidelijk: contactberoepen waarbij niet voldoende afstand kan worden gehouden zijn verboden, dat geldt ook voor rijinstructeurs.

De tekst van de aanvullende maatregelen liet nog ruimte voor enige vrije interpretatie. Er valt te lezen dat contactberoepen worden verboden voor zover er geen 1,5 meter afstand tot de klant kan worden gehouden. Daaruit valt op te maken dat brommer- of motorrijles nog wel zou mogen. 

Inmiddels is daar ook duidelijkheid over: het verbod betreft de gehele beroepsgroep. Alle soorten van rijles zijn tot in ieder geval 6 april verboden op straffe van een boete. Volgens rijschoolhouder Mirjan Knoop niet zozeer vanwege de afstand van 1,5 meter, maar vanwege de hygiene met helmen en handschoenen.

De maatregel wordt in de noodverordering opgenomen, wat betekent dat er boetes kunnen worden uitgedeeld aan wie zich niet aan de regels houdt. Vooralsnog geldt het verbod tot en met 6 april. Voor die datum wordt de maatregel heroverwogen, als het nodig wordt geacht dan wordt het verbod verlengd.

De brancheverenigingen vroegen de sector in de afgelopen periode vooral om respectvol met elkaar om te blijven gaan. Alleen de LBKR sprak zich duidelijk uit en adviseerde te stoppen, later volgde ook de Bovag toen duidelijk was dat rijinstructeurs aanspraak maken op de financiële regelingen die voor de coronacrisis zijn opgezet. Overigens hebben alle vier de brancheverenigingen zich ingezet om duidelijkheid vanuit Den Haag te krijgen.