Zoeken

Recall Datatool S4 Red alarmsysteem

14 april 2017
Doordat als gevolg van een technisch probleem het alarm niet meer kan worden uitgezet heeft Scorpion Automotive Ltd, de eigenaar van het merk Datatool, een terugroepactie voor het Datatool S4 red alarmsysteem aangekondigd.

We moeten zeggen dat we het niet vaak meemaken, dat een terugroepactie via de pers wordt gecommuniceerd, en dát alleen al vinden wij lovenswaardig. In tegenstelling tot de Verenigde Staten, waar alle recalls bij een overheidsorgaan moeten worden aangemeld, proberen veel importeurs en leveranciers het bij ons in Nederland onder de pet te houden omdat men bang is voor negatieve publiciteit. Zo dus niet bij Hoco Parts, importeur van Datatool alarmsystemen, dat nu via de media een door Datatool’s moederbedrijf Scorpion Automotive Ltd geïnitieerde terugroepactie breed communiceert.

Bij productevaluaties is gebleken dat er bij een aantal alarmsystemen uit de Datatool S4 Red series, die ook worden verkocht onder het label "Triumph Approved Accessory alarm", functionele problemen kunnen optreden waardoor het alarmsysteem zich niet meer laat uitschakelen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het defect doorgaans niet plotseling optreedt, maar dat er zich al eerder symptomen voordoen. Zo kan het steeds moeilijker worden het alarm uit te zetten, het alarm kan onverwachts piepen bij het aan- of uitzetten of het alarm-LED kan slechts flauw oplichten wanneer het alarm is uitgezet.

Omdat het defect invloed kan hebben op de veiligheid heeft Scorpion Automotive besloten tot een terugroepactie, waarbij alle betroffen alarmsystemen kosteloos worden vervangen.

Datatool raadt klanten, wiens alarmsysteem bovenstaande symptomen al vertoont, ten strengste af hun motorfiets nog te gebruiken totdat het alarmsysteem is vervangen.

Aan de hand van het serienummer op het installatiecertificaat en/of op de onderzijde van de alarm unit zelf kan worden bepaald of een alarmsysteem tot de betroffen serie behoort. Daartoe kunnen klanten onderstaande identificatieprocedure volgen. Mocht het alarmsysteem eerder onder garantie zijn vervangen, dan moet het serienummer van het vervangende alarmsysteem worden gekozen.

Op www.datatool.co.uk/service kan vervolgens worden gecontroleerd of het alarmsysteem onder de terugroepactie valt. Zo ja, dan adviseren wij de klant om zo spoedig mogelijk met de motordealer of met het installatiebedrijf contact op te nemen en daar zijn gegevens te verstrekken, zodat de vervangingsprocedure in gang kan worden gezet.

Diegenen, die geen internettoegang hebben, kunnen via onderstaande procedure controleren of hun alarmsysteem tot de betroffen serie behoort:

Hoe herken ik een tot de terugroepactie behorend alarmsysteem:


Stap 1 – vindt het serienummer
Het serienummer bestaat uit acht cijfers die door een liggend streepje van elkaar zijn gescheiden. Bijvoorbeeld  02000140-31150001.

De eerste acht cijfers voor het liggende streepje geven de productcode van het alarmsysteem aan. In het bovenstaande voorbeeld is dat  02000140. De acht cijfers na het streepje geven het productienummer weer, in het bovenstaande voorbeeld is dat 31150001.
 


De productcode van het Datatool S4 Red alarmsysteem is 02000140, de productcode van het onder Triumph-label verkochte systemen is dat 02000240. NB: Andere alarmsystemen vallen niet onder deze terugroepactie .

Stap 2 – identificeer het productie-jaar
Het derde en vierde cijfer van het productienummer geven aan in welk jaar het alarmsysteem is geproduceerd. Bijvoorbeeld: 02000140-31150001 geeft aan dat het alarm in 2015 is geproduceerd.

De terugroepactie betreft alleen alarmsystemen die tussen 2013 en 2016 zijn geproduceerd. Wanneer het derde en vierde cijfer geen 13, 14, 15 of 16 is, valt het alarmsysteem dus buiten deze terugroepactie.

Stap 3 – bepaal de productieweek
De eerste twee cijfers van het productnummer geven de productieweek aan. Bijvoorbeeld: 02000140-31150001 een alarmsysteem dat is geproduceerd in week 31 van 2015
.


De betroffen productranges zijn:
2013 – week 13 tot 50
2014 – alle alarmsystemen, week 01 tot 51
2015 – alle alarmsystemen, week 01 tot 51
2016 – week 01 tot 08

Klanten die meer informatie wensen adviseren wij contact op te nemen met de motordealer of met het installatiebedrijf. Of een e-mail sturen naar datatool @ hocoparts.com